Ritteknik - Högstadiet

Om du ska designa en bil och andra ska hjälpa dig att bygga den behöver du en ritning som alla kan förstå.
Om du vill bygga ett hus, så behöver du en ritningar som snickare och andra hantverkare kan förstå.

Detta avsnitt handlar om grunderna på hur man ritar ritningar i tre vyer.

Hur du ska dokumentera i loggboken

Du ska skriva följande i loggboken:
1. Vad du gjorde. Förklara kortfattat vad du har gjort.
2. Vad som hände - Resultat. Gör skärmdumpar (Windows: windows+shift+S, Mac cmd+shift+4) och fotografera.
3. Vad du lärde dig - Förklaring. Det är här du ska lägga fokus på ditt skrivande. Du ska förklara hur man ritar, vad som är viktigt att tänka på, t ex att vyerna ska vara i linje med varandra och var man ska rita måttlinjerna. Vad de olika linjerna kallas och hur man ritar dem. Du ska även skriva de reflektioner som du haft under arbetets gång.

Lektion 1 - Ett rätblock

Den enklaste konstruktion att rita är ett rätblock.
1. Titta på Ritning i tre vyer (enklare).
2. Rita en av grå kloss på ett rutat papper. Om du inte är i skolan och har tillgång till en grå kloss, så kan du ta en tändsticksask, en Cornflakes ask eller något liknande och rita av den.
3. När du ritat klart ska du fotografera av din ritning och lägga in i loggboken. Du ska även ha med en teckenförklaring på hur man ritar konturlinje, hjälplinje och måttlinje. Du ska förklara vad du har lärt dig och vad som är viktigt att tänka när man ritar en ritning i tre vyer. Vilken enhet är alla mått alltid utskrivna i?

Lektion 2 – Dolda konturlinjer

1. Titta på Ritning i tre vyer (svårare).
2. Rita en av beige kloss på ett rutat papper.
3. När du ritat klart ska du fotografera av din ritning och lägga in i loggboken. Du ska även ha med en teckenförklaring på hur man ritar konturlinje, osynlig konturlinje, hjälplinje och måttlinje. Du ska förklara vad du har lärt dig och vad som är viktigt att tänka när man ritar en ritning i tre vyer.

Lektion 3 – Runda hål

1. Titta på Ritning i tre vyer (svårare), igen.
2. I filmen ritar han hålet felaktigt. Man använder centrumlinje för att markera var mitten av hålet ska vara och måtten ska vara till mitten av hålet inte ena sida av hålet som han gör i filmen. Man mäter ut var mitten är för att när man ska borra hålet med borrmaskinen så är det lättast om man vet var mitten är. Se min skiss ovan.
3. Rita av en blå kloss och rita ut hålet korrekt.
4. När du ritat klart ska du fotografera av din ritning och lägga in i loggboken. Du ska även ha med en teckenförklaring på hur man ritar centrumlinje, konturlinje, osynlig konturlinje, hjälplinje och måttlinje. Du ska förklara vad du har lärt dig och vad som är viktigt att tänka när man ritar en ritning i tre vyer

Lektion 4 - Skjutmått

1. Lyssna på din lärare när han visar ur man mäter med ett skjutmått.
2. Skriv i loggboken hur man mäter bredden på ett föremål, hur man mäter diametern på ett hål och djupet på ett hål med ett skjutmått. Förklara även hur man läser av skjutmåttet på den tiondels millimeter. Ha med förklarande bilder.