Programmering av Micro:bit med hjälp av MicroPython

När du ska programmera Micro:bit ska du använda MicroPython i en Google Chrome webbläsare för att den ska fungera bäst.
När du skrivit in koden ska du klicka på "Connect" i menyn. Då omvandlas "Download" till "Flash". När du klickar på "Flash" så laddas koden över till Micro:bit och den startar om.

Lektion 0 – Programmeringsspråk

De populäraste programspråken genom tiden: Mest populära programmeringsspråken 1965-2020 - Youtube
Micro Python Dokumentation: MicroPython Documentation

Lektion 1 – Hello World!

1. Skriv in koden i MicroPython, ladda ned till din Micro:bit och se vad som händer.
Förklara vad som händer i programkoden.
2. Byt ut "Hello World!" till ditt namn eller annan hälsning.
3. I MicroPython manualen finns många andra bilder/emojis. byt ut och testa andra bilder.


from microbit import *

while True:
	display.scroll('Hello World!')
	display.show(Image.HAPPY)
	

Lektion 2 – if-satser och knappar

Förklara vad som händer i programkoden.
Förklara vad som menas med if-sats och hur den fungerar.


from microbit import *

while True:
  if button_a.is_pressed():
    display.show(Image.HAPPY)
  elif button_b.is_pressed():
    display.show(Image.SMILE)
  else:
    display.show(Image.SAD)
	

Lektion 3 - avläsa temperaturen

Förklara vad som händer i programkoden.


from microbit import *

while True:
  if button_a.is_pressed():
    temp=temperature()
    display.scroll(str(temp)+' C')
  elif button_b.is_pressed():
    display.show(Image.SMILE)
  else:
    display.show(Image.SAD)
	

Lektion 4 - Metronom och morsekod

1. Koppla in Högtalaren som på bilden som din lärare har ritat på whiteboarden.
Testa programkoden.
Förklara vad som händer i programkoden.


from microbit import *

while True:
  pin0.write_digital(1)
  sleep(20)
  pin0.write_digital(0)
  sleep(480)
	

2. Prova följande kod. Här är en länk till en sida med fler låtar.


import music

music.play(music.NYAN)
	

3. Byt ut högtalaren mot en ledlampa och ett motstånd.
Ändra sleep(20) till sleep(500) och sleep(480) till sleep(1000). Testa koden.
4. Kan du modifiera koden så du kan skicka SOS som morsekod? Tre kort-tre långa-tre korta blinkningar.
5. Kan du skicka andra meddelanden?

Lektion 5 - Trafikljus 1

1. Koppla in röd LED-lampan som på bilden som din lärare har ritat på whiteboarden.
Testa programkoden.
Förklara vad som händer i programkoden.


from microbit import *

while True:
  pin0.write_digital(1)
  sleep(500)
  pin0.write_digital(0)
  sleep(1000)
	

2. Koppla in en gul LED-lampa på pin1 och en grön på pin2.
3. Modifiera koden så de tänds efter varandra.
4. Ett trafikljus tänds enligt följande mönster:

Modifiera koden så ditt trafikljus tänds på samma sätt.

Lektion 6 - Trafikljus 2

Du ska utveckla vidare ditt trafikljus. Tänk dig att det alltid är gröntljus för bilarna tills någon trycker på knappen. Då ska det bli röttljus för bilarna och grönt för gående.
1. Förra tillfället skapade ni ett trafikljus. På lektion 2 fick du lära dig hur knapparna fungerade. Nu ska nu arbeta din kod så att den gröna lampan lyser tills att man trycker på knapp A. Då ska ljuset ändras till rött enligt samma mönster som förra gången.
2. Koppla in två LED-lampor, som ska föreställa trafikljuset för gående. Du ska få dessa lampor att lysa enligt följande mönster: