Mycket av materialet är gjort för LPO94, men är i stora delar fortfarande gångbart.

Här nedan finns inte alla arbetsområden med p g a kopieringsrättigheter på en del bilder.

Arbetsområde

Årskurs 6

Vatten A (G)

Vatten B (G)

Luft (G)

Elektricitet (G)

Elsäkerhet (G)

Baskemi (G/VG)

 

Årskurs 7

Astronomi (G/VG)

Biologisk mångfald (B)(G/VG)

Ekologi (Biologisk mångfald A)(G/VG)

Eld (G/VG)

Ljud (G)

 

Årskurs 8 och 9

Arv&utveckling (G/VG) Använd denna, trots att den inte är klar.

Blod (G/VG)

El-kemi (VG)

Energi (G/VG)

Försurning (G/VG)

Hjärnan&nervsystemet (G/VG)

Kraft (G/VG)

Ljus (G/VG)

Magneter och elektricitet (G/VG)

Mat (G/VG)

Sex & samlevnad Bilder Könssjukdomar Ordkunskap (G/VG

Bilder att använda