Om Truls Matte, NO och Teknik!

Träna matte började jag utvecklade strax efter 2000, efter att jag upptäckte att jag hade mentorselever som inte kunde multiplikation. Jag låter eleverna träna på grundläggande matematik under hela högstadiet och framförallt uppmanar elever till att ta ansvar att bli bra på de fyra räknesätten. Detta delvis genom att träna via denna hemsidan.

NO materialet bygger från början på Kreativ NO. Med detta material skulle eleverna arbeta mer Montessori inspirerat, antingen på egenhand eller i smågrupper. Jag har dock modifierade materialet mycket när jag konstaterade att eleverna ofta misstolkade originalfrågorna. Jag använder materialet fortfarande men modifierar det för den nya läroplanen.

Idag arbetar jag mer sammanhållet med klasserna, dvs hela klassen arbetar med samma arbetsområde samtidigt. Skolverket filmade en lektion 2015, för att visa hur jag idag arbetar mer språkmedvetet. I mitten av 2000-talet konstaterade jag att det var några elever i varje klass som hade svårt att klara betygen. Oftast var problemet att de upplevde det svårt att skriva. Då ändrade jag arbetssättet för sexor och sjuor. Vi gjorde experimenten tillsammans och diskuterade vad vi lärde oss. Sedan fick eleverna hjälpa mig av vi skulle skriva. Jag skrev det på tavlan och eleverna skrev sedan ned det i sina skrivböcker. För varje årskurs ökar jag deras eget ansvar att skriva och formulera sig.