In [ ]:
3+4*6
$$3 a + 5 = 65$$
$$a x ^ 2 + b x + c$$

om jag skriver lite text här. $$a x ^ 2 + b x + c$$ och lite mer efteråt, så ser det ut så här.

$\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$

In [ ]:
# "#" betyder kommentar och python struntar i allt som
# kommer efter # på raden.
#
# Du kan strunta i att skriva kommentar raderna om du vill. 

# Skriv in koden nedan i Jupyter och klicka därefter på "run"

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16])
plt.show()
In [ ]:
# Man kan lägga till rubrik med .title().
# Man kan lägga till namn på x-axel med .xlabel().
# Man kan lägga till namn på y-axeln med .ylabel().

plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16])
plt.title("Antal ")
plt.xlabel("X label")
plt.ylabel("Y label")
plt.figure(figsize=(15,5))# fungerar inte som det ska
plt.show()
In [ ]:
# b- betyder att linjen ska vara blå.
# prova att byta ut b mot g, y eller r.
# prova att byta ut - mot o, ^, x och +.

plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16], "b-")
plt.title("Antal ")
plt.xlabel("X label")
plt.ylabel("Y label")
plt.show()
In [ ]:
x=np.arange(1,5)
y = x**3

plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16], "go", x, y, "r^")
plt.title("Antal ")
plt.xlabel("X label")
plt.ylabel("Y label")
plt.show()
In [ ]:
elever =["Miracle", "Divine","Tim", "Joaquin", "Dmytro"]
pokemonkort=[12, 15, 30, 25, 5]

plt.bar(elever, pokemonkort, color="green")
plt.title("Antal Pokemonkort som olika elever har")
plt.xlabel("Elev")
plt.ylabel("Antal kort")
plt.show()
In [ ]:
elever =["Miracle", "Divine","Tim", "Joaquin", "Dmytro"]
pokemonkort=[12, 15, 30, 25, 5]

plt.barh(elever, pokemonkort, color="green")
plt.title("Antal Pokemonkort som olika elever har")
plt.xlabel("Antal kort")
plt.ylabel("Elev")
plt.show()
In [ ]:
aktiviteter =["Fotboll", "Basket","Handboll", "Dans", "Ridning"]
flickor=[12, 15, 10, 17, 5]
pojkar=[15, 12, 12, 5, 3]

index = np.arange(5)
width = 0.30

plt.bar(index, flickor, width, color="green", label = "Flickor")
plt.bar(index+width, pojkar, width, color="blue", label="Pojkar")
plt.title("Elevers olika fritidsaktiviteter i en klass")

plt.xlabel("Antal deltagare")
plt.ylabel("Aktiviteter")

plt.xticks(index + width/2, aktiviteter)
plt.legend(loc="best")

plt.show()
In [ ]:
aktiviteter =["Fotboll", "Basket","Handboll", "Dans", "Ridning"]
flickor=[12, 15, 10, 17, 5]
pojkar=[15, 12, 12, 5, 3]

index = np.arange(5)
width = 0.30

plt.bar(index, flickor, width, color="green", label = "Flickor")
plt.bar(index, pojkar, width, color="blue", label="Pojkar", bottom=flickor)
plt.title("Elevers olika fritidsaktiviteter i en klass")

plt.xlabel("Antal deltagare")
plt.ylabel("Aktiviteter")

plt.xticks(index, aktiviteter)
plt.legend(loc="best")

plt.show()
In [ ]:
glass=["vanilj", "jordgubb", "choklad", "blåbär"]
favoriter=[5, 10, 8, 3]

Explode = [0, 0.1, 0, 0]

plt.pie(favoriter, explode=Explode, labels=glass, shadow = True, startangle=90)
plt.axis("equal")
plt.legend(title="Favorit glassmaken i klassen")
plt.show()
In [ ]:
x = np.random.randn(1000)

plt.title("Historgram")
plt.xlabel("Slumpade värden")
plt.ylabel("Frekvens")
plt.hist(x,10)
plt.show()
In [ ]:
 
In [ ]: