Statistik, Ma7, VT2020

Jupiter är en anteckningsbok som man kan använda i matematik. I den kan man skriva texter med matematiska uttryck, tabeller, göra beräkningar och programmera Python.

Göra beräkningar

Man kan göra beräkningar genom att skriva in det man vill beräkna. Man måste se till att "cellen" är i Code läge och sedan är det bara att trycka på Run. Prova att skriva in 5+5 i en cell och tryck på Run. Vad händer?

Man kan även se att cellen är i Code-läge genom att det står "In [ ]:" framför cellen.

In [ ]:
 

Skriva texter i Markdown

När man ska skriva text i en cell ska cellen vara i Markdown-läge.

Vill man skriva en rubrik sätter man ett eller flera "#" framför rubriken och sedan ett mellanrum mellan "#" och texten.

Matematisk uttryck

Skriva av nedanstående rader i en Markdown-cell och klicka på Run. Hur ser de olika raderna ut? Vad skiljer om man har "\$" eller "\$$". Observerar att de är framför och bakom det matematiska uttrycket.

Ska%CC%88rmavbild%202020-05-06%20kl.%2023.18.20.png

$$3 x ^ 2 + 5 x + 4$$ $3 x ^ 2 + 5 x + 4$ $\sqrt{3x-1}$ $z=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{4}$

Olika parenteser

( ) är vanliga parenteser.
[ ] kallas ofta för hakparenteser. De används ofta för att gruppera en lista av tal, t ex [1, 2, 3, 4, 5, 6]
{ } klammerparenteser används i markdown för att markera ett del av ett uttryck som hör samman, t ex om de ska ha vara under ett roten-tecken: $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$

Skillnad på Code och Markdown

Det kan vara lite förvirrande att "#" betyder olika saker i Markdown och Code-läget. I Markdown används "#" för att markera rubriker. I Code används "#" för att skriva kommentarer i programspråket Python.

Chokladmuffins laborationen

Klassen har gjort ett experiment där olika grupper behövde slå tärningen olika många gånger för att få minst tre chokladbitar i varje muffins. Ni ska ha ritat ett Lådagram-graf i skrivboken.

Här nedan ska du lära dig hur man gör detta i programspråket Python.

In [ ]:
# "#" betyder kommentar och python struntar i allt som
# kommer efter # på raden.
#
# Du kan strunta i att skriva kommentar raderna om du vill. 
# Men de kan vara bara för att förklara för oss människor vad som händer i programkoden.

# Skriv in koden nedan i Jupyter, byt ut talen i data till de som vi fick fram i klassen och klicka därefter på "run"

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

data =[22,24,25,26,27,29,30,33,34,37,37,37,42,43,54,53] # Byt ut talen innanför hakparentesen.
fig = plt.figure()
ax = fig.add_axes([0,0,1,1])
bp = ax.boxplot(data, showfliers=True, vert=False)
plt.show()

MatPlotLib och NumPy

Matplotlib och NumPy används ofta för att rita grafer i Python.

För att grafen ska ritas måste först både matplotlib och NumPy importeras. Det behöver man normalt bara en gång, och då kan det ta några sekunder innan grafen ritas upp. Skulle varit i viloläge eller varit av stängd kan man behöva köra (Run) den cellen som importerar matplotlib och NumPy igen.

När du ska rita en Lådagram är det bara att kopiera koden ovan och klistra in i en ny cell, samt ändra data innan man gör koden.

Ändrar man "vert=False" till "vert=True" så ritas grafen på höjden.

Om en eller par av talen är långt från de andra talen brukar man säga att de avviker från de andra talen, på engelska fliers. Programmet kan då välja att markera dessa med kvadrater. "showfliers=True" gör att dessa avvikande talen visas, annars finns risk att programmet helt eneklt stryker dem.

Slutfråga om chokladmuffins laborationen

Genom att titta på lådagrammet.

  1. Hur många chokladbitar ska man hälla i smeten för att det ska finnas minst 3 chokladbitar i varje muffins, vid minst varannan gång man bakar?
  2. Hur många chokladbitar ska man hälla i smeten för att det ska finnas minst 3 chokladbitar i varje muffins vid minst $\dfrac{3}{4}$ av tillfällena man bakar?
In [ ]: